Közeledõ esemény

  • Nincs esemény.

Beszélgetés a polgármesterrel

A ciklus félidejéhez közeledve kértem egy riportot Juhász Béla Polgármester Úrtól honlapunk részére

1/ Kb. két év telt el a választások óta, mondhatjuk, hogy közeledünk a félidőhöz. Hogy érzed magad, erre számítottál, milyen hangulatban végzed a munkádat?

Nem erre számítottam! Én a vállalkozások világából jöttem és ott úgy működnek a dolgok, hogy megállapodunk valamiben, egymás kezébe csapunk és innentől kezdve a dolgok mennek a maguk rendjében. Az önkormányzati, állami szférában többnyire levelezünk egymással. Már-már azt hisszük, hogy elértünk valamit és kiderül, hogy mégsem. Egyébként jól érzem magam, igyekszem ehhez a feladatkörhöz alkalmazkodni.

2/ Nekem személy szerint az egy pozitív benyomás, hogy a polgármester reggel bemegy a hivatalba, végzi a napi teendőit, foglalkozik a falu ügyeivel, tehát teljesen „normális” módon végzi munkáját. Reggel korán már elérhető, nem úgy van, hogy „elvétve” látható csak.

Ez teljesen normális dolog. Szívesen végzem ezt a munkát. Fontos dolognak tartom, hogy a község lakói számára elérhető legyek, azt érezzék, hogy együtt élek a község lakóival, folyamatosan érezzék, hogy a Testület a község érdekében végzi munkáját.

3/ Hogy látod az önkormányzatok helyzetét úgy általában és természetesen Sződliget vonatkozásában konkrétan? Gondolok itt az iskolák állami irányítás alá vonására, az önkormányzatok feladatainak „átszervezésére”, járási rendszer stb. Elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy Te az önkormányzatiság szerepének csökkentésével egyetértesz-e, hogy látod ezt a kérdést, mit gondolsz erről?

Természetesen nem értek egyet az önkormányzatiság szerepének csökkentésével. Ez az egész folyamat rossz irányba megy. Régóta tudjuk, hogy a döntéseket ott kell meghozni, ahol a legtöbb információ áll rendelkezésre. Ez pedig a probléma helyéhez legközelebb eső döntési szint. Ez nem mond ellent a hatékonyság kritériumának sem. Kár, hogy az elmúlt években felépített önkormányzatiság lehetőségeit, felelősségét, hatáskörét kívánja kifejezetten csökkenteni  a jelenlegi kormány . Lehet egy már működő rendszer esetleges hatékonyságbeli hiányosságait javítani, de egy ilyen nagyarányú, drasztikus leépítés már elfogadhatatlan.

b/ Az „erdőgazdálkodás” kontra útjavítások ügyét most is helyes döntésnek tartod? A kerékpárút melletti tarvágás környéke most nagyon siralmas képet fest. Sorolhatnám a kivágott erdőrészletek tragikus állapotát.

Tudom,hogy ez érzékeny téma, de a realitások talaján kell kezelni. Az előző két Önkormányzati Testület által elfogadott és a hatóságokkal jóváhagyatott, még 2004-től datálható erdőgazdálkodási tervben foglaltakat hajtottuk végre.  Szükség is volt rá, hiszen szekértő vélemények leírták, hogy az erdő elöregedett és az emberi élet és vagyonbiztonság megkövetelte az erdő felújítását.

Elődeink csak terveket készítettek erről, mi léptünk és a vonatkozó hatósági engedélyek alapján elvégeztettük ezt a munkát.

Lehetne itt idézni a vonatkozó korábbi dokumentumokból, de nem ez a lényeg. Történtek feljelentések is ellenem ebben a témában, de mindegyik megalapozatlannak találtatott.

Egyébként ezt a kérdést nem feltétlenül kell az útjavítások kérdésével összekapcsolni, ez két különböző dolog. A fakitermelésből származó bevételt használhattuk volna más célokra is. Mi erre fordítottuk. A tényleges bevétel egyébként meghaladta az eredetileg tervezett mértéket.

c/ Mikor és hol lesznek elültetve az őshonos , földlabdás facsemeték?

Ahogy a vasércből sem lesz rögtön varrótű, az erdőtelepítés is egy folyamat. A Nemzeti Park szabályai szerint nem lehet tuskózni, csak kémiai módszerekkel a földben elbomlasztani az akáctuskókat.Jelenleg ez a munkafázis folyik. Meghatározza a jogszabály azt is, hogy akácot nem, csak őshonos fafajtákat lehet telepíteni. Szakértői javaslat alapján, 2-3 méter magas, előnevelt éger fák ültetését terveztük be, amely néhány év múlva, már fej fölött záródó lombkoronával bír. Erre ősszel kerül majd sor.  Tudnám idézni Payer Antal idézetét: aki a mának él füvet, aki a jövőnek az fát ültet.

d/ Az utak kátyúzása várhatóan milyen ütemben halad, mely utakat érint?

Az elmúlt évben sikerült mart aszfaltos megoldással pormentesíteni a Jókai, Meggyfa, Rózsa, Liliom, Iboly utcákat és a Nyárfa közt. A következő lépés, április végén az Attila utca pormentesítése és a Tompa utca szőnyegaszfaltozása. A tél folyamán keletkezett kátyúk az újonnan pormentesített utcákban, garancia keretében kerülnek kijavításra. A többi utcában a kátyúzás 2 hét múlva kezdődik.

e/ Szóbeszéd tárgya az un telekcsere az Nemzeti Földalappal.  Szeretném ha kifejtenéd, hogy konkrétan mely területekről van szó, milyen előnyei és nehézségei vannak ennek a kérdésnek. A célokkal szeretnék tisztában lenni.

A benzinkúttal szembeni lakóparkban, tehát belterületen, a 2 es út mellett helyezkedik el egy közel 2hektáros terület. A rendszerváltoztatás során, ez a terület és az Árpád park területe, adminisztratív okok miatt nem került az önkormányzat tulajdonába, állami tulajdon maradt. A Képviselő-testület egyik célja az, hogy rendezze ezeket az 1989 óta nyitott kérdéseket. Az NFA-val egy előrehaladott tárgyalásunk van, amely keretében a 2ha területet, a 2-es út másik oldalán található, a patak, horgásztó, szeszgyár utca által behatárolt erdőrészletre cseréljük. Ez szerencsés az Állam részére, hiszen Nemzeti Park területe kerül a tulajdonukba és szerencsés Sződligetnek, hiszen a  telekcseréből többszáz millió forint bevételre számít az Önkormányzat. Itt lényegében közművesített telkekről van szó, tehát nyilván lakóingatlanok építése jöhet szóba. A község infrastruktúrája elbírja a várható lakólétszám növekedést. Az Általános Iskola kapacitása bőven lehetővé teszi a tanulólétszám növekedését. Az óvoda bővítésére pályázat van folyamatban . Remélhetően sikeres lesz a pályázatunk. Az orvosi rendelő kapacitása már más kérdés, de arra számítunk , hogy Sződligetre, mint általában az agglomeráció településeibe a fiatalabb, családos korosztály költözik, így az orvosi rendelő kapacitása is elegendő lesz.

f/ A Polgárőrség akut helyzete megoldódik valaha? Én szeretném ha megoldódna!

Részemről, illetve a Képviselő-testület részéről, sőt a polgárőrség vezetőjének a részéről, a polgárőrség működésére vonatkozó szerződés teljes mértékben rendben van. Azt bármikor kész vagyok aláírni. Eddig sem rajtam múlott, hogy ez nem történt meg. Ha ez a probléma állandósulna, akkor reményeim szerint megoldást fog jelenteni az a köztéri kamerarendszer, amire pályázatot nyújtottunk be a múlt hónapba.

5/ Milyennek látod a község „közhangulatát”? Szerintem viszonylagos csend van, nyugalom és béke. Gonoszkodó leszek: Lehet, hogy ez azért van így mert a Tiszta Forrás most másik oldalon van?

A politikai csatározások mindig sértenek érdekeket és érzelmeket is felkavarnak.  A Tiszta Forrás politikája ugyanaz, mint volt. Talán az én személyes véleményem annyiban változott, hogy a mindenkori ellenzéknek nem feltétlenül kell mindent támadni. Történhetnek jó és pozitív dolgok is, amit el kell ismerni. Fontosnak tartom megjegyezni azt is, hogy az un. nagypolitikát tudatosan igyekszünk kizárni Sződliget életéből. Nincs szükség arra, hogy politikus nagyemberek osszák az észt egy-egy községi rendezvényen és tovább mélyítsék a Magyarországra annyira jellemző megosztottságot. Talán inkább ennek köszönhető nyugalom.

6/ Tetszenek az ünnepi beszédeid. Rövidek és igyekszel politikamentes lenni. Én nagyon ideges leszek, amikor pártaktívagyűlésnek érzem egy falu nemzeti ünnepeit. Mindegy honnan fúj a szél!

Az ünnepségek nem arra valók, hogy pártvélemények népszerűsítésére használjuk fel. Igyekszem ennek szellemében tevékenykedni. Minden eddigi beszédemnek a vezérfonala az összefogás volt és a jövőben is az összefogás marad.

7/ Beszélgetve az emberekkel én személy szerint úgy látom, hogy akiknek –okkal, ok nélkül-a „bögyében voltál”, azok most is fújnak rád,vannak viszont akik kellemesen csalódtak benned. Őszinte leszek: nekem személy szerint is jobb a véleményem Juhász Béla Polgármesterről, mint Juhász Béla Tiszta Forrás elnökéről.

Minden döntésnek és minden folyamatnak vannak nyertesei és vesztesei. Számomra az a legfontosabb, hogy a nyertes mindig a nagytöbbség legyen, az hogy fújnak rám, mondhatni természetes dolog. Egy közszereplőnek ezzel együtt kell élni.

8/ Szeretném, ha ejtenénk néhány szót a rövid és középtávú tervekről.

–         Közel 20 éve nem sikerült lezárni a Házmester Kft-vel kapcsolatos jogi vitát, pedig egy korábbi polgármester(Soós Gábor úr), aláírt egy nagyon jó szerződést, amelyik a település érdekét szolgálja. Neki, vagy az őt követő ciklusnak nem sikerült ezt végrehajtani, számomra érthetetlen okok miatt, pedig a jogfolytonosság elve mindenkire kötelező. Szeretnénk ezt a Sződliget számára kedvező szerződést végrehajtani és lezárni a múltnak ezt a darabkáját.

–         A sződligeti Duna-Part ügye is sok feladatot ad számunkra. Szerintem a sződligeti emberek 90% nem tudja azt, hogy a sződligeti kikötő jogilag nem létezik. Hiába épült fel 1992-ben, mai áron számolva 52 millió forintért a sződligeti adófizetők pénzéből, sem a tulajdonjogot, sem a kezelői jogot nem szerezte meg Sződliget, így pl. a vállalkozó sem nekünk fizet bérleti díjat a kikötőért, hanem az Államnak. Az Állam ne jó gazda, hiszen a több millió forintból egyetlen fillért sem forgatott még vissza nem hogy fejlesztésre, de még állagmegőrzésre sem. Ez tűrhetetlen dolog. Szeretnénk azt elérni, hogy az Sződligeté legyen ,sződligeti lakosok tudják előnyeit, élvezni.

Köszönöm a beszélgetést!

Sződliget, 2012.03.29.

dr. Somogyi István
CISZE elnöke

Share Button