Közeledõ esemény

  • Nincs esemény.

Szabadság tér

Templom térnek, Piac térnek is mondják, de hivatalosan Szabadság tér Sződliget főterének neve.

Az, hogy a település központi tere, hogy is néz ki, bizonyára minden kedves olvasó tudja. Az igen is igaz, hogy a mindenkori önkormányzat rendszeresen karban tartja, gondozza szépíti a teret.

Azt azonban látjuk tapasztaljuk, hogy amióta ezt a teret valamikor az 1900-as évek elején pontos mérnöki tervek alapján kialakították bizony eljárt felette az idő. A piaci funkcióját megtartotta, de a forgalmi növekedés a közmű hálózat, és a növényzet bizony szinte követeli a változtatásokat. És magának a lakosságnak a létszám változása, a üzleti, intézményi struktúrája, és talán egy picit a lokálpatrióta szemlélet elindulása is fel-felveti a tér korszerűsítésének, modernizálásának szükségességét.

Természetesen ezek a felismerések nem új keletűek. Visszatekintve az elmúlt 20-21 év önkormányzati elképzeléseire elmondhatjuk, hogy az elmúlt időszak szinte minden testülete foglalkozott a tér új arculatának kialakításával.

Íme néhány példa:

A „Mérleg” 1992. év 7. számában az akkori polgármester a következőket mondta:

„A képviselők szerint, a tér rendezése lenne az elsődleges szempont, és ehhez kapcsolódna egy terv pályázat kiírása az új polgármesteri hivatal tervezésére.”

Az elképzelés lényege az volt, hogy a téren a templommal szemben kerülne kialakításra a polgármesteri hivatal, az átmenő forgalom megszüntetésével. Az elképzelésből nem valósult meg semmi, pedig talán itt még az anyagi fedezet is megvolt a kialakításhoz.

Sződliget Szabadság tér 1992

Az 1992.-es tervek

A „Mérleg” 1996. év 9. száma azt közölte:

„A testület elé került a község fő terének rendezési terve, pontosabban két terv. A képviselők csupán abban döntöttek, hogy tervekről a lakosság véleményét ki kell kérni.”

A két terv abban megegyezett, hogy az átmenő forgalom megszűnik a téren. A kialakítások során sok bokor, fa lenne ültetve, illetve díszburkolat készülne, különféle kialakításban. Az „A” és „B” változat közel azonos támogatást élvezett., de végleges döntés nem született.

Sződliget Szabadság tér 1996

Az 1996-os tervek

Aztán néhány tervezés nélküli év telt el, bár fórumokon sorozatosan felmerült az átalakítás szükségessége. Voltak falufórumok, ahol elhangzottak különféle elképzelések, pl. nem csak az átmenő forgalom kizárása, hanem a teljes forgalom kizárása is szóba került. Sőt volt olyan javaslat is, amelyik azt javasolta, hogy a forgalom csak az egyik oldalon legyen megengedve.

Aztán 2005. decemberében a Fejlesztési Bizottság tárgyalta, illetve javasolta a testületnek, hogy egy leendő pályázat miatt készüljön terv a fő tér új arculatának kialakításáról. A testület is támogatta azokat a szempontokat, amik meg lettek határozva:

  • a templom előtti tér legyen burkolt felületű,
  • a parkosítás a tér keleti oldalán maradjon,
  • az átmenő forgalom a koncepciónak megfelelően ( Szent István u.) a teret ne ossza meg.

A tervek elkészültek, ami a teljes átalakításról és sok parkolóhely kialakításról szólt.

Sajnos, mint a korábbi elképzelések, ezen terv is terv maradt, mert tulajdokképpen az induláshoz minden volt ,csak a lényeg nem, amit úgy hívnak, hogy pénz.

Sződliget Szabadság tér 2005

A 2005-ös tervek

Aztán jött a 2009. év, amikor is kiírásra került egy fő teres pályázat. A testület döntött, hogy indulunk a pályázaton (Hiszen terveink vannak), de a korábbi tervtől eltérően egy egyszerűbb anyaggal pályázunk. Ami csak a tér belső, középső területének az átépítéséről szólt. Végül az elkészült pályázati anyag kb. 54 M Ft-ról szólt.

A pályázat beadásra került és a pályázatkiíró a pályázatot elfogadta, olyan kikötéssel, hogy ad kb. 36 M Ft-ot, a további mintegy 18 M Ft. önrészt az önkormányzatnak kell biztosítani (Önerő+ bank garancia formájában). Ez megtörtént, majd jött az őszi önkormányzati választás, ami után az újonnan választott testület szinte első döntése az volt, hogy a megítélt 36 M Ft-ot visszaadja a kiírónak.

Azt nem állítom, hogy ez a fő téri anyag a legjobb pályázat, ami valaha megszületett, (hittem, hogy tudjuk finomítani) de ezzel pályáztunk és ezt értékelték, támogatták a kiírók. Abban viszont biztos vagyok, hogy 36 M Ft-ot, amit az önkormányzat kapott, dalolva visszaadni bűn és butaság. Gondoljunk bele, hogy egy későbbi pályázat során a beadott sződligeti pályázatot hogyan bírálnak el azok a bírálók, akik most kaptak egy levelet amiben ez áll: Köszönjük, de a 36 M Ft-ot visszaadjuk.

Természetesen biztos vagyok benne, hogy a mostani, vagy egy későbbi testületet szintén foglalkoztatni fog a Szabadság tér korszerűsítésének gondolata. De a későbbi munkálatokhoz is pénzre lesz szükség. Most úgy álltunk, hogy megvoltak a tervek, volt rá pénz is, csak nem éltünk vele. Kár.

Papp István


Share Button